Maak kennis met onze visie over duurzame opvang

Kinderdagverblijf  Twinkel    - Visie Bij Kinderdagverblijf Twinkel trachten we te streven naar een duurzame opvang in Antwerpen waar uw kind centraal staat. Om dit te realiseren staat een huiselijke en warme omgeving centraal. Daarnaast streven we ernaar om uw kindjes enkel gezonde en eerlijke voeding aan te bieden.

Begeleidingstrajct “My Fair Baby”

Deze zorg voor een duurzame kinderopvang kadert in het begeleidingstraject met de naam “My Fair Baby”, in samenwerking met de organisatie Vredeseilanden. Dit traject focust op een aantal thema’s, zoals vleesvermindering en het terugdringen van voedselverspilling. Dit doen we bij Kinderdagverblijf Twinkel door voornamelijk lokale en seizoensgebonden producten te kopen van eerlijke handel. Zo komt het dat onze maaltijden voornamelijk biologisch en vegetarisch zijn. Door onze kuisproducten zelf te maken gaan we ook hier de ecologische toer op. Voedseloverschotten geven we aan de kippen in onze tuin, zo worden al onze voedingsaankopen optimaal benut.

De opvoeding van uw kind

In onze kinderopvang in Antwerpen nemen we haast als vanzelfsprekend een deel van de opvoeding van de ouders over. Zo stimuleren we ieder kind bij ons om zelfstandig te handelen. Daarnaast trachten we hun creativiteit en motorische ontwikkeling te stimuleren, steeds met de nodige zorg en liefde. Enkel indien dit echt nodig is zullen wij kinderen op gepaste wijze straffen of belonen, zonder geroep, ongepaste reacties of grensoverschrijdend gedrag. In onze visie pleiten we voor een natuurlijke opvoeding en daar handelen we zo veel als mogelijk naar. Al onze medewerkers bij Kinderopvang Twinkel beschikken uiteraard over de nodige attesten zodat zij deze duurzame opvang mee mogelijk kunnen maken, zoals attesten voor levensreddend handelen, blussen en evacuatie en een bewijs van goed gedrag en zeden. Ook op vlak van duurzaamheid en gezonde voeding worden onze opvoeders regelmatig bijgeschoold.

Neem contact op

Als u als ouder toch nog verdere vragen hebt over deze visie naar de kinderen toe, vragen we om dit tijdig met ons te bespreken. Neem daarom even contact op met Inge Donckers.

Kinderdagverblijf Twinkel

Berendrechtstraat 15
2020 Antwerpen

Tel. +32 (0) 3 430 96 94
E: kinderdagverblijf.twinkel@hotmail.comBTW BE0 821691849