Neem ons huisreglement even door

Kinderdagverblijf  Twinkel    - HuisreglementNet zoals alle kinderdagverblijven werken ook wij met een huisreglement. In Antwerpen kunt u steeds bij Kinderdagverblijf Twinkel terecht voor een duurzame opvang. Neem even onze regels en afspraken door.

Wie ben ik?

Inge Donckers, 41 jaar, gediplomeerd opvoedster en kindervoedingsdeskundige. Mama van 2 dochters van 21 en 15 en een zoon van 11. Verantwoordelijke van kinderdagverblijf Twinkel sinds 2010, voordien onthaalmoeder. Hou van knutselen, koken, liedjes zingen en lachen. In het verleden was ik onder andere buurtwerkster, opvoedster in de lagere school, hulp juf in de kleuterklas, ballonnenclown, …

Er kunnen verschillende medewerkers zijn die uw kindje zullen opvangen. Dit kunnen vaste medewerkers zijn, maar ook vrijwilligers, stagairs of interim medewerkers.

Maar meestal ben ik aanwezig of in de buurt.

 

Visie

 

Ik streef naar een huiselijke en warme omgeving waar het kind centraal staan. Ik tracht van mijn opvang een duurzame opvang te maken, die streeft naar gezonde en eerlijke voeding. Dit doe ik in een begeleidingstraject “My fair baby” in samenwerking met Vredeseilanden. Het traject focust op een aantal thema’s zoals vleesvermindering, de beperking van voedingsafval en het aankopen van lokale en seizoensgebonden producten.  Zo let ik erop dat de aankopen van eerlijke handel afkomstig is, voornamelijk biologisch is, voornamelijk vegetarisch, ecologisch door kuisproducten zelf te maken, we gebruiken wasbare doekjes (cheeky wipes) en wasbare luiers.

 

In mijn opvang wordt er een deel van de opvoeding van de ouders overgenomen door mij, waardoor ik de kinderen stimuleer om zelfstandig te zijn, aanmoedig, werk aan motorische ontwikkeling, creativiteit bevorderen, liefde geven, … er wordt in geen geval grensoverschrijdend gedrag toegestaan. Kinderen worden op gepaste wijze, en wanneer nodig, beloond of gestraft, zonder te roepen of ongepast te reageren. Er wordt al het mogelijke gedaan om de kindjes op verantwoorde manier te laten opgroeien tot beleefde, vrolijke en gelukkige kleuters. Ik sta achter het principe natuurlijk opvoeding en tracht daar zo goed als mogelijk naar te handelen. Ik verwacht van de ouders ook dat zij hier achter staan. Natuurlijk ouderschap gaat uit van het buikgevoel. Kindjes worden opgetild en gedragen, ook in draagzakken, wanneer ze daar behoefte aan hebben. Kindjes blijven niet huilend in bed, maar worden steeds getroost en desnoods uit bed getild wanneer ze geen slaap hebben. Kindjes worden nooit gedwongen te eten en worden niet verplicht alles op te eten. Indien nodig wordt er op verschillende tijdstippen eten aangeboden als ze daar behoefte aan hebben. Ze worden op die manier heel individueel benaderd, er is geen algemene handeling naar de groep toe, elk kind wordt naar eigen behoefte opgevoed. Alle medewerkers worden regelmatig bijgeschoold en bezitten de verplichte attesten waaronder levensreddend handelen, bewijs van goed gedrag en zeden, bewijs van blussen en evacuatie, … Ook worden zij bijgeschoold op vlak van gezonde voeding en het concept duurzaamheid.

In de opvang wordt er gebruik gemaakt van aromatherapie. Dit beïnvloed de gezondheid op een positieve manier. Ook gedrag kan hierdoor beïnvloed worden zoals angst, prikkelbaarheid, … Het wordt gebruikt tegen insecten, bij massages als er buikkrampjes zijn, als bacterie-en virusdodend middel,… We gebruiken uiteraard enkel de geschikte oliën volgens leeftijd en zijn hiervoor geschoold.

Indien er vanuit de ouders toch vragen zijn i.v.m. de visie naar de kinderen toe, wordt er verwacht dit tijdig te bespreken met mij.

 

Wanneer kunnen kindjes terecht bij Twinkel

 

Openingsuren: 7-18u (kinderen worden 5 minuten voor sluiting opgehaald)

Wekelijks op:   maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Sluiting:            officiële feestdagen en hun brugdagen, jaarlijks verlof wordt in januari    

                           meegedeeld.

 

Binnenkomen

Vanaf 7u kunnen de kindjes bij mij terecht. Kindjes worden gebracht voor 10u. Na 10u wordt de deur niet meer opengedaan aangezien we vanaf 10u knutselen of buiten gaan spelen.

Ouders zijn geduldig na het aanbellen wanneer een kindje gebracht of gehaald wordt. Het is in het belang van alle kinderen om niet 3 keer na elkaar te bellen of hard op het raam te kloppen. Beleefdheid is gewenst. Buggy’s kunnen worden achtergelaten op eigen risico. Indien het niet mogelijk is om hem weer mee te nemen kan hij, achter gelaten worden in de hal. Zet eerst uw kindje af in de opvang en daarna zullen wij de deur openen van de hal naast de opvang. Kindjes worden om veiligheidsredenen niet toegelaten in de hal. Bij het ophalen belt u dan ook eerst aan naast de opvang zodat u eerst de buggy kan nemen en pas daarna uw kindje komt ophalen in de opvang. Het is op eigen risico om hem achter te laten, ik ben niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van achtergebleven zaken.

Ouders hangen het jasje en zetten de schoentjes op de juiste plek. Alle kindjes hebben een eigen symbooltje zodat hun kapstokje, schoenenbakje, bedje,… herkenbaar is. Als ouder is het belangrijk om afscheid te nemen van het kindje, en niet plots te verdwijnen zodat het kindje niet zal huilen. Dit komt de ouders ten goede maar is enorm beangstigend voor het kind wanneer mama of papa plots verdwenen is. Afscheid wordt kort gehouden, en ik raad aan om kindjes niet meteen terug mee te nemen bij huilen. Op deze manier zal u als ouder zelf ervaren dat het kindje snel zal leren om afscheid te nemen zonder tranen.

Kindjes of ouders komen niet binnen met schoentjes. Ouders komen niet voorbij het hekje.    

Wel kan er in de opvang binnengekomen worden als men dit vraagt, maar bij brengen wordt dit afgeraden om het niet te moeilijk te maken voor het kind. Slaapruimtes mogen enkel betreden worden indien de kindjes niet slapen.

In de voormiddag is er steeds een begeleide activiteit.

 

 

 

 

Slapen

Vanaf 12u gaan de kindjes slapen. Dit kan vroeger of later zijn, naargelang het ritme en de behoeften van het kind. Enkel in uitzonderlijke gevallen wekken we kindjes. Ik vind voldoende slaap enorm belangrijk voor de groei en ontwikkeling van het kind.

Elk in hun eigen bedje, in een slaapzakje (met t-shirt of body)

 

Voeding

 

Kindjes hebben steeds thuis ontbeten. Niemand komt binnen met snoep, koekjes of andere zoetigheden, ook niet bij het ophalen van een kind. Als u echt zoetigheid wil geven, wacht hier dan mee tot u Twinkel verlaten hebt. Voor 9u kan er uitzonderlijk ontbijt worden meegegeven indien dit wegens omstandigheden thuis niet ging. Om 11u: middagmaal. Het eten is steeds vers en volledig vegetarisch. Vanaf 15u: vieruurtje bestaande uit vers fruit en eventueel soja yoghurt, een cracotte of brood.

Ik koop zo veel mogelijk biologische en eerlijke voeding zoals eerder vermeld in mijn visie.    Er wordt nooit iets gegeven met toegevoegde suikers.

Indien er iets om te eten wordt meegegeven als traktatie wordt dit steeds meegegeven met de kindjes bij het ophalen.

Kindjes eten steeds zelfstandig, in kleine groepjes aan tafel. Er wordt enkel water gedronken. Het menu van de dag is terug te vinden in de inkomhal aan de muur.

Ouders dienen zelf te zorgen voor eventuele dieetvoeding.

 

Buiten spelen

 

Ook tijdens de winter spelen we buiten (niet als het regent) daarom brengen alle kindjes een jas, muts of sjaal mee in de winter en hebben alle kindjes schoenen bij om buiten te spelen. Wees er als ouders op voorbereid dat kindjes vuil kunnen worden. Dit is een teken dat ze goed gespeeld hebben. Indien nodig wordt er reserve kledij aangedaan wanneer de kledij nat of vuil is. Gelieve daarom steeds reserve kledij te voorzien.

 

Afhalen

 

Ten laatste 5 minuten voor 18u worden de kinderen opgehaald zoals reeds vermeld staat bij de openingsuren. Ouders komen bij het afhalen niet voorbij het veiligheidshekje maar wachten op hun kindje vooraan. Daar kunnen ze zelf hun kindje klaarmaken om door te gaan.

Ouders die door omstandigheden hun kindje niet tijdig kunnen afhalen, dienen de opvang zo snel mogelijk te verwittigen.

Wanneer iemand anders dan uzelf het kindje komt afhalen dient u mij hiervan steeds op de hoogte te brengen. Kinderen worden niet meegegeven aan iemand anders wanneer ik niet verwittigd werd. Kinderen kunnen niet afgehaald worden doorheen de dag tussen 10 en 14u tenzij besproken met mij.

 

Hygiëne en verzorging

 

Ik streef naar een optimale hygiëne. Graag wil ik uw kindje netjes en verzorgd ontvangen. Kindjes worden dus verzorgd en gewassen binnengebracht. Ouders zorgen voor voldoende luiers, natte doekjes en reservekledij. Indien er na herhaaldelijk vragen nog geen luiers zijn, zal de opvang van uw kindje niet kunnen doorgaan die dag.

 

Luiers

 

Wij gebruiken enkel wasbare luiers. Dit om het milieu niet te belasten en is beter voor de billetjes. U brengt uw kindje met een luier van thuis en deze wordt bij de eerste luierwisseling vervangen door een luier van Twinkel. ’s Avonds doen we uw kindje opnieuw een wegwerpluier aan van bij ons. Voor het onderhoud en de dagelijks wegwerpluier vragen we een bijdrage van 0.70€/dag. U betaald geen afvalverwerking. U moet geen natte doekjes meebrengen, geen luierzalf en geen luiers. Dit komt eigenlijk voordelig en handig uit voor u.

 

Ziekte

 

Om het welbevinden van uw  kind en andere kinderen te kunnen waarborgen heb ik een ziektebeleid. Hierin staat wanneer uw kindje geweigerd kan worden in de opvang wanneer het ziek is. Zieke kinderen worden alleen toegelaten wanneer er geen gevaar voor

besmetting is en wanneer het kindje geen koorts of andere symptomen heeft. Ik volg hierbij de regels opgenomen in ons ziektebeleid.

Het ziektebeleid krijgt u mee in bijlage bij het huishoudelijk reglement en moet ook ondertekend worden.

Wanneer uw kindje ziek is, en dus niet aanwezig zal zijn dient u het kinderdagverblijf te verwittigen voor 9.30u.

Te laat of niet verwittigd: u betaald een sanctie van 5€, per dag, bovenop de aangerekende afwezigheid.

Bij ziekte of ongeval dat zich voordoet in het kinderdagverblijf zullen de ouders  

telefonisch gecontacteerd worden.

Ik vraag de ouders het zieke kind af te halen. Indien nodig zal er beroep gedaan worden op uw huisarts of op een dokter in de buurt.

Er wordt geen medicatie gegeven zonder doktersattest!

De ouders houden mij op de hoogte van eventuele vaccinaties.

 

Afwezigheid

 

Uw kindje wordt verwacht aanwezig te zijn zoals opgenomen in het opvangplan. Opvang bestellen=opvang betalen. Indien uw kindje ziek is of om een andere reden afwezig, dan heeft u recht op respijtdagen. Bij een voltijdse inschrijving heeft uw kindje recht op 18 respijtdagen. Dit zijn gewettigde afwezigheden waarvoor u niet moet betalen. Wanneer uw kindje minder dagen per week is ingeschreven, dan worden die respijtdagen in verhouding verrekend. Wanneer de respijtdagen opgebruikt zijn zal u elke afwezigheid, ongeacht de reden, moeten betalen volgens uw inkomenstarief, zoals een aanwezige dag.

Indien er in het opvangplan vakantiedagen werden vermeld, zijn dit ook gewettigde afwezigheden. Deze worden dus niet aangerekend en de respijtdagen worden ook niet in mindering gebracht.

De sluitingsdagen van Twinkel zijn eveneens gewettigd afwezig.

Één  maal per jaar kan u gewettigde afwezigheden doorgeven voor de komende maanden.

Dit kan in het voorjaar. U krijgt hier tijdig een in te vullen formulier voor.

Ook indien er geen vakantie opgenomen gaat worden, moet u dit formulier terugbezorgen. Indien uw kindje toch afwezig is terwijl er geen vakantiedagen werden doorgegeven, zullen deze dagen aangerekend worden nadat de respijtdagen werden opgenomen.

 

 

Betaling en formaliteiten

 

De te betalen bedragen worden berekend op basis van de inkomensgegevens.

De facturatie gebeurt door de opvangvoorziening zelf.

De betaling dient steeds voor de aanvang van de maand te gebeuren. U  betaalt dus op voorhand voor de maand die moet komen. De maand nadien worden eventuele verrekeningen gedaan zoals verlof-of respijtdagen. Facturen worden meegegeven in de eerste week van de maand voor de opvangmaand en dienen betaald te worden ten laatste 10 dagen voordat de opvang aanvangt. Wanneer er niet betaald werd voor de maand die start, dan wordt de opvang stopgezet en bent u uw plaats voor opvang kwijt. U kan dan ook niet meer instappen wanneer u alsnog zou betalen. U mag per overschrijving op Be60 0688 89717470 of contant betalen.

De prijs kan niet eenzijdig gewijzigd worden, tenzij de regelgeving anders bepaalt.

Buiten de opvangdagen betaalt u maandelijks een bijdrage voor administratie van 2€. Dit wordt bij uw factuur van de luier-en verzorgingsbijdrage opgeteld en dient maandelijks betaald te worden.

U dient een attest inkomenstarief aan te vragen en dient een kopie te bezorgen met het tarief aan de opvangvoorziening. Deze moet worden aangevraagd binnen de eerste week van opvang. Zo niet, dan wordt de opvang onmiddellijk stop gezet na week twee.

Via kind en gezin vraagt u het attest aan: 

       Op “mijn kind en gezin”. U hebt hiervoor een id kaartlezer voor nodig of uw 

       federaal token. https://mijn.kindengezin.be/

 

Waarborg

 

Na inschrijving dient er binnen 5 werkdagen een reserveringswaarborg betaald te worden van

€ 50. U dient deze te betalen voor…..../…..../……   Deze wordt tijdens de 1e maand van opvang waarin de opvang aanvangt, terugbetaald, indien alle voorwaarden voldaan zijn. Dit geldt niet wanneer de opvang aanvangt binnen de week na inschrijving, dan dient u geen waarborg te betalen. Indien de opvang niet doorgaat dient u dit minstens een maand op voorhand te laten weten. Wanneer dit niet gebeurt, betaald u een sanctionerende vergoeding van € 10  per dag, gedurende 5 dagen (€ 50 totaal).

De reserveringswaarborg dient contant of via overschrijving betaald te worden op

be24 2200 5314 6538. Indien de waarborg niet wordt betaald binnen de 5 werkdagen, kan de opvang niet doorgaan en verliest u de opvangplaats.

 

 

Wennen

 

Tijdens de week voordat de opvang van start gaat kunnen er wenmomenten worden ingelast. Dit zijn bepaalde uren waarop uw kindje al even kan komen kennismaken met de andere kindjes. Deze momenten worden niet aangerekend, en daarom worden de uren en dagen vastgelegd in  samenspraak met de opvang. U kindje heeft recht op 2 keer 3 wenuurtjes.

Deze momenten worden op voorhand schriftelijk opgenomen in de overeenkomst.

 

 

Grens-overschrijdend gedrag

 

Ouders en medewerkers gaan respectvol met elkaar om. Onze medewerkers verrichten geen nevenactiviteiten die het belang van de voorziening kunnen schaden.

Om belangenvermenging te voorkomen nemen we van ouders geen geschenken, uitnodigingen of andere voordelen aan in ruil voor tegenprestaties.

Medewerkers hebben spreekrecht en discretieplicht. Met grensoverschrijdend gedrag wordt bedoeld: lichamelijke en emotionele mishandeling of verwaarlozing. Geen gepaste aandacht geven, seksueel misbruik en activiteiten die de grenzen van een kind zijn ontwikkeling en leeftijd overschrijden. Er wordt in geen geval door ouders respectloos tegen kinderen gehandeld zolang ze in de opvang zijn, ook bij het brengen en afhalen dulden we geen grensoverschrijdend gedrag naar eigen kinderen toe.

 

Wijziging van het huishoudelijk reglement

 

Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en je wil de kinderopvang verder zetten, dan moet je het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.

 

Inlichtingenfiche van het kind

 

Bij inschrijving dient u een inlichtingenfiche in te vullen waarin gegevens staan over uw kind zoals naam, geboortedatum, contactgegevens, opvanguren, slaap-en eetgewoonten.

Ouders kunnen ten alle tijden deze fiche bekijken, aanvullen of verbeteren.

 

 

 

 

 

 

Aanwezigheidsregister

 

In Twinkel is er een aanwezigheidsregister. In het aanwezigheidsregister wordt per dag genoteerd welk kind aanwezig is met de tijd van aankomst en vertrek. De tijdsaanduiding wordt genoteerd met uren en minuten. Op het einde van de maand worden deze uren bevestigd door een document te ondertekenen met het aantal opvangdagen van de voorbije maand.

 

 

 

 

Veiligheid

 

Indien er een ongeval gebeurt zal het nodige gedaan worden zoals beschreven in onze crisisprocedure. U wordt opgebeld indien uw kindje moet worden opgehaald omwille van ziekte, verwonding waardoor er naar het ziekenhuis gegaan moet worden of indien er door omstandigheden geen opvang die dag meer kan plaatsvinden omwille van omstandigheden buiten onze verantwoordelijkheid. In de mate van het mogelijke zal ik steeds een oplossing zoeken voor opvang indien ik ziek ben of indien er geen opvang mogelijk kan zijn in het gebouw. Bij ernstige ongelukken of brand ben ik voorbereid op het nodige en zal uw kindje na toelating van de hulpdiensten pas met u kunnen meegegeven worden.

Privacy

 

Het gezin heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator verwerkt. Privacyverklaring vind u bij de overeenkomst.

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van de kinderopvang. Die gegevens kunnen elk moment worden ingekeken en verbeterd door betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. De organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

Voorrangsregels

 

Er wordt gewerkt met een wachtlijst en bij een vrije plaats wordt er gekeken naar de voorrangsregel volgens het subsidiebesluit van 22 november 2013.  Ook wordt er gekeken naar de leeftijd van het op te vangen kindje. Om het welbevinden te kunnen waarborgen van alle kindjes neem ik een beperkt aantal kindjes aan onder het jaar. Dit speelt ook een rol bij voorrang. Broertjes en zusjes van kindjes die in de opvang zitten krijgen voorrang.

 

 

Verzekering

 

Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij

AG insurance, polis nummer: 66220922 Berchemstadionstraat 70, 2600 Antwerpen

Ik ben niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen materiaal,

er wordt dan ook geen speelgoed van thuis meegenomen. Indien er toch van thuis iets wordt meegebracht dan blijft dit in de hal van de opvang. Omdat dat soms heel moeilijk is voor kindjes bij het breng moment, vraag ik daarom om alles thuis te laten. In de opvang is er immers speelgoed genoeg. Ik kan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien er een ongeluk gebeurt met een kindje door het speelgoed van uw kindje (kleine onderdelen inslikken bv). Ook daarom: speelgoed blijft thuis!

Bij ongelukken kan de verzekering tussen komen, afhankelijk van het ongeluk. Wees als ouders wel voorbereid dat spelende kinderen af en toe kunnen vallen, bijten, krabben, botsen,…ondanks mijn goed en oplettende zorgen.

 

 

Klachten

 

Kind en gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

klachtendienst@kindengezin.be

 

Foto’s en opvolging

 

Op de face-book pagina van “kinderdagverblijf Twinkel” worden geen foto’s gepubliceerd van kindjes.

Ouders stemmen toe dat hun kindje wordt geobserveerd en opgevolgd. Bij twijfel zullen medewerkers standaard opvolglijsten maken en/of specifieke foto-en videobeelden maken om deze opvolging mogelijk te maken. Daarom is de informatie over de ontwikkeling en het gedrag thuis belangrijk. Ook medische gegevens kunnen in dit verband belangrijk zijn. 5 jaar na het verstrijken van het contract worden deze gegevens vernietigd.

 

Meebrengen

 

-Pantoffeltjes met propere zooltjes om binnen te dragen

-Indien nodig een tutje dat in de opvang blijft

-Reservekledij die in de opvang blijft

contact op te nemen met Inge Donckers hierover.

Kinderdagverblijf Twinkel

Berendrechtstraat 15
2020 Antwerpen

Tel. +32 (0) 3 430 96 94
E: kinderdagverblijf.twinkel@hotmail.comBTW BE0 821691849