Ziektebeleid

Ziekte

Om het welbevinden van uw  kind en andere kinderen te kunnen waarborgen heb ik een ziektebeleid. Hierin staat wanneer uw kindje geweigerd kan worden in de opvang wanneer het ziek is. Zieke kinderen worden alleen toegelaten wanneer er geen gevaar voor  besmetting is en wanneer het kindje geen koorts of andere symptomen heeft. Ik volg hierbij de regels opgenomen in ons ziektebeleid. Dit krijgt u mee in bijlage bij het huishoudelijk reglement en moet ook ondertekend worden.

Wanneer uw kindje ziek is, en dus niet aanwezig zal zijn, dient u het kinderdagverblijf te verwittigen voor 9.30 uur. Te laat of niet verwittigd: u betaalt een sanctie van 5 euro per dag, bovenop de aangerekende afwezigheid. Bij ziekte of ongeval dat zich voordoet in het kinderdagverblijf zullen de ouders telefonisch gecontacteerd worden.

Ik vraag de ouders het zieke kind af te halen. Indien nodig zal er beroep gedaan worden op uw huisarts of op een dokter in de buurt. Er wordt geen medicatie gegeven zonder doktersattest! De ouders houden mij op de hoogte van eventuele vaccinaties.

 

Ziektebeleid kinderdagverblijf Twinkel

Koorts

Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie en zorgt er voor dat micro-organismen onschadelijk worden gemaakt. De verhoging van de lichaamstemperatuur is op zichzelf geen reden om een kind thuis te houden of om naar huis te sturen. Bij koorts beoordeel je hoe het kind zich voelt, of het mee kan doen in de groep en hoeveel extra zorg en aandacht het nodig heeft. De hoogte van de temperatuur is een maatstaf voor de ernst van de ziekte.

 • Bij koorts (vanaf 38,2°) worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht en wordt er overlegd wat het beste is voor het kind. Kinderdagverblijf Twinkel behoudt zich het recht om een kind met koorts naar huis te sturen.

Diarree

Diarree kan veroorzaakt worden door verschillende soorten ziekteverwekkers. Meestal gaat het om virussen, maar ook sommige bacteriën en parasieten kunnen diarree veroorzaken. Ook kan diarree worden veroorzaakt door verteringsstoornissen, medicijnen of injecties.

 • Bij diarree mag het kind niet naar het kinderdagverblijf komen. Het kind blijft thuis totdat de diarree over is. Indien het kind al op het kinderdagverblijf aanwezig is, worden de ouders verzocht het kind direct op te halen.

Hoofdluis

 • Kinderen mogen niet naar het kinderdagverblijf komen, totdat ze luisvrij zijn. Dit in verband met besmettingsgevaar. Andere ouders worden verwittigd via het mededelingenbord.

Kinkhoest

Kinkhoest is besmettelijk gedurende de eerste 3 weken. In het begin zijn de verschijnselen gewoon verkoudheid. Daarna pas volgen de hevige, plotseling opkomende hoestbuien, gepaard gaand met een gierend geluid en opgeven van taai slijm. Inenting geeft geen volledige bescherming.

 • De besmetting heeft al plaatsgevonden, dus het kind mag komen, mits het niet te benauwd of ziek is. Andere ouders worden via het mededelingenbord verwittigd.

Koortslip

Het vocht in de blaasje is heel besmettelijk.

 • Kinderen blijven thuis tot de blaasjes zijn ingedroogd. Daarna mogen ze komen op voorwaarde dat een behandeling werd gestart.

Krentenbaard

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën.de infectie. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. Het vocht in de blaasjes is zeer besmettelijk. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.

 • Het kind moet thuisblijven tot de plekjes zijn ingedroogd.

Ontstoken ogen

Ontstoken ogen kunnen veroorzaakt worden door een infectie met een virus of bacterie. Het vocht is zeer besmettelijk.

 • Het kind moet thuisgehouden worden totdat de ontsteking weg is of sterk verbetert door medicatie. De opvang zal dit per kind zorgvuldig bekijken.

 

 

Ontstoken oren/loopoor

Een infectie van het middenoor kan veroorzaakt worden door allerlei virussen en bacteriën die ook verkoudheid en andere luchtwegeninfecties veroorzaken. Bij een loopoor is het trommelvlies kapot gegaan en komt er pus uit het oor.

 • Kinderen mogen enkel gebracht worden mits zij geen koorts hebben, het oor niet meer loopt en zich goed voelen.

Rs-virus

Omdat rsv zo vaak voorkomt als verwekker van gewone verkoudheid is contact met dit virus niet te vermijden.

 • Kinderen mogen na overleg gebracht worden, mits de toestand van het kind het toelaat en het kind zich goed voelt. Andere ouders worden via het mededelingenbord ingelicht.

Spruw

Spruw is een schimmelinfectie in de mond.

 • Kinderen met spruw mogen gebracht worden als de toestand van het kind het toelaat en indien de infectie wordt bestreden zodat de infectie zich niet kan uitbreiden.

Waterpokken

Waterpokken zijn een besmettelijke infectieziekte b-veroorzaakt door een virus. De ziekte duurt meestal 7 dagen en verdwijnt spontaan.

 • Thuishouden totdat het besmettingsgevaar is geweken en de blaasjes ingedroogd zijn. De andere ouders worden op de hoogte gebracht via het mededelingenbord.

Wormpjes

Wanneer het kind wormpjes heeft, heeft het kleine witte wormpjes in de ontlasting en jeuk rond de anus. Als een kind met wormpjes zich krabt rond de anus worden nagels en vingers besmet met eitjes. Deze eitjes komen dan vaak via de mond terecht en groeien in de darmen uit tot nieuwe wormpjes.

 • Het kind moet thuisblijven.

Vijfde ziekte

De vijfde ziekte is een onschuldige kinderziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte uit zich door grote en kleine rode vlekjes over het hele lichaam, vaak beginnend in het gezicht en breidt zich uit naar de romp, billen, armen en benen. Kinderen kunnen daarbij koorts en jeuk hebben. Het virus verspreidt zich door hoesten, niezen en praten door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit de neus-en keelholte van het zieke kind. Kinderen zijn besmettelijk in de week voorafgaand aan het verschijnen van de vlekjes. Wering is dus niet zinvol.

 • Het kind mag gebracht worden, mits het er niet ziek van is. Anderen ouders worden op de hoogte gebracht via het mededelingenbord.

 

Zesde ziekte

De eerste dagen heeft het kind hevige koorts en nadien verschijnen er kleine rode vlekjes op het lichaam.

 • Het kind mag gebracht worden na het verdwijnen van de vlekjes en het kind koortsvrij is.

Hand-voet-en mondziekte

Bij hand-, voet- en mondziekte ontstaan er pijnlijke rode plekken en blaasjes in de mond, op de handen en voeten. De blaasjes zijn zeer besmettelijk.

 • Het kind moet thuisblijven.

 

 

Kinderdagverblijf Twinkel

Berendrechtstraat 15
2020 Antwerpen

Tel. +32 (0) 3 430 96 94
E: kinderdagverblijf.twinkel@hotmail.comBTW BE0 821691849