ZIEKTE & AFWEZIGHEID

Ziektebeleid

Om het welbevinden van uw kind en andere kinderen te kunnen waarborgen voorzien we een ziektebeleid. Hierin staat vermeld wanneer uw kindje geweigerd kan worden in de opvang wanneer het ziek is. Dit ontvangt u bij inschrijving en hangt ook uit in de opvang ter inzage. Zieke kinderen worden alleen toegelaten wanneer er geen gevaar voor besmetting is en wanneer het kindje geen koorts of andere symptomen heeft. We volgen hierbij de regels opgenomen in ons ziektebeleid. 

Het ziektebeleid krijgt u mee in bijlage bij het huishoudelijk reglement en moet ook ondertekend worden. 

Wanneer uw kindje ziek is, en dus niet aanwezig zal zijn dient u het kinderdagverblijf te verwittigen voor 9.30u. Indien u te laat of niet verwittigd, zijn we verplicht een som van 5 euro per dag te vragen bovenop de aangerekende afwezigheid. Indien er zich helaas een ziekte of ongeval voordoet in ons kinderdagverblijf, dan zullen de ouders onmiddellijk telefonisch gecontacteerd worden.

Voor het welzijn van uw kindje en andere kinderen vragen we om zieke kindjes steeds op te halen. Indien nodig doen we beroep op uw huisarts of op een dokter in de buurt. Zonder doktersattest geven we geen medicatie en we vragen om onze opvoeders steeds op de hoogte te brengen van eventuele vaccinaties die uw zoon of dochter (recent) gekregen heeft. 

Afwezigheid 

Uw kindje wordt verwacht aanwezig te zijn zoals opgenomen in het opvangplan. Opvang bestellen betekent dus ook opvang betalen. Indien uw kindje ziek is of om een andere reden afwezig is, dan heeft u recht op respijtdagen. Bij een voltijdse inschrijving heeft uw kindje recht op 18 gewettigde afwezigheden waarvoor u niet hoeft te betalen. Wanneer uw kindje minder dagen per week is ingeschreven, worden de respijtdagen in verhouding verrekend. Wanneer deze dagen opgebruikt zijn zal u elke afwezigheid, ongeacht de reden, moeten betalen volgens uw inkomenstarief. 

Indien er in het opvangplan vakantiedagen werden vermeld, zijn dit ook gewettigde afwezigheden. Deze worden dus niet aangerekend en de respijtdagen worden uiteraard niet in mindering gebracht. Ook de sluitingsdagen van Twinkel zijn gewettigd afwezig. Wij sluiten jaarlijks in juli (van 1 tot en et 31 juli)